Наши проекти

Преку вклучување во проекти се стремиме да ги подобриме стандардите и условите во фитнес и велнес индустријата со што ќе охрабриме повеќе понуда, иновации, дигитализација и поголема инклузивност на нашите сограѓани. 

RW23 - Rimini Wellness Banner

#RIMINIWELLNESS​ ​

#RIMINIWELLNESS е меѓународен настан посветен на целата велнес заедница каде што од прва рака ќе можеш да се информираш за најновите фитнес и велнес трендови и иновации во индустријата.

#BEACTIVE DAY​

#BEACTIVE DAY е европска кампања за промоција на важноста на физичката активност за физичката, менталната и социјалната благосостојба на луѓето. Проектот е во организација на Europe Active и трае 1 година (од 1 март 2022 до 28 февруари 2023 година).

Be active day project

#RIMINIWELLNESS​ ​

RW23 - Rimini Wellness Banner

#RIMINIWELLNESS е меѓународен настан посветен на целата велнес заедница каде што од прва рака ќе можеш да се информираш за најновите фитнес и велнес трендови и иновации во индустријата.

#BEACTIVE DAY​

Be active day project

#BEACTIVE DAY е европска кампања за промоција на важноста на физичката активност за физичката, менталната и социјалната благосостојба на луѓето. Проектот е во организација на Europe Active и трае 1 година (од 1 март 2022 до 28 февруари 2023 година).

Како да ни се придружите?

Бидете дел од асоцијацијата North Macedonia Active за заедно да ги подобриме стандардите и условите во фитнес и велнес индустријата!